Kísérletek és technológiai ajánlások a jobb termékminőségért és a magasabb jövedelemért 16 éves tapasztalattal!

Huminisz kísérletek a jobb megtérülésért

A Huminisz technológiával elért üzemi eredmények átlagosan 3-4-szeres megtérülést mutattak az elmúlt 10 év eredményei alapján. A jelenlegi felvásárlási árak mellett ez a megtérülési mutató két tavaszi Huminisz kezelés (2x kondicionálás és lombtrágyázás együttes hektárköltsége átlagosan 12.000 Ft) esetében pl. napraforgóban, szójában akár 8-10-szeres is lehet.

A Huminisz Kft. küldetése, hogy természetes alapú, nagy hatékonyságú termékekkel segítse a gazdálkodókat, a nagyobb termésmennyiség, jobb termésminőség biztosításával a magasabb jövedelem eléréséhez.

A nagyüzemi tesztek, valamint a félüzemi és kisparcellás kísérletek 2011-2020 között szántóföldön 3-4-szeres megtérülést eredményeztek, átlagosan 10%-os többlethozammal! *

szántóföld

Huminisz technológia hatása kezelt/kezeletlen kontrollhoz képest a termésmennyiségre – diagram: Huminisz

szántóföld

A kezelések hatására a növény paraméterei 4-16%-kal jobb eredményt mutatnak a kezeletlen kontrollhoz képest – diagram: Huminisz

2016-tól évente, körülbelül 50-70 helyszínen (szántóföld, zöldség, gyümölcs és szőlő) történtek fenológiaivizsgálatok (egy helyszínen 1-4 ismétlésben) egy független értékelő szakember bevonásával. Ezek a fenometriai vizsgálatok 90%-os biztonsággal előre jelezték a várható terméstöbbletet.

búza

2018-tól Oláh Richárd független értékelő szakember végzi a fenometriai vizsgálatokat – fotó: Huminisz

A kísérletek beállítása során a kontroll területek 70%-ban versenytárs termékkel kezelt kontrollok voltak. A Huminisz technológia és a kezelt kontroll közötti esetleges eltérő hektárköltséget a megtérülésszámítások során korrigáltuk.

Az üzemi tesztek terméseredményei áttekinthetők honlapunkon www.huminisz.hu/eredmenyek

A vegetációs időszakon belül növénykultúrától függően 20 különféle paraméter vizsgálata történik. Vegetációs indexet (ún. SPAD értéket) is mérünk műszeresen.

repce

A klorofill koncentráció és a tápanyagellátottság helyszíni, gyors és objektívmérésére napjainkban az egyik legelfogadottabb műszer a SPAD mérő. A SPAD érték és a levelek nitrogén, valamint klorofill tartalma és a várhatótermésmennyiség között szoros összefüggés van. A Huminisz technológiávalkezelt cukorrépa SPAD értéke már 1-2 nappal a kezelést követően (máskultúrákhoz hasonlóan) átlagosan 4-5 értékkel magasabb, mint a hagyományos lombtrágyákkal kezelt vagy a kezeletlen növényeknél. Ennek oka,hogy a huminsavas kezelés hatására a növényben a légzés és a fehérjeszintézis mellett felgyorsulnak az asszimilációs folyamatok – fotó: Huminisz

A kezelések gazdasági értékelésére, a megtérülésre számolunk egy megtérülési mutatót, hogy a Huminisz technológia által eredményezett többletbevétel hányszorosa a Huminisz többlet ráfordításának. A számítás módja a következő: a Huminisz technológiával elért hozamtöbbletet (t/ha) szorozzuk a termelő által közölt értékesítési árral (Ft/t), majd az eredménytelosztjuk a Huminisz technológia költségével.

Természetesen a Huminisz technológia, illetve a versenytárs termékek hektárköltsége ritkán egyezik meg pontosan. Ezért a mutató értelmezésénéla nevezőben célszerű figyelembe venni ezeket az eltéréseket.

A megtérülési mutató szemléltetésére nézzünk egy példát kukoricában:

  • Huminisz (4 l/ha Kondisol N+ 4 l/ha Solvitis Magneto + 1l/ha Solvitis Zn) 1x kezelés költsége: 8.500 Ft/ha
  • Huminisz hozam: 12 t/ha
  • Kezeletlen kontroll ha-költség:
  • Versenytárs biostimulátor+lombtrágya hozam: 11,2 t/ha
  • Kukorica terményár (2021) ca. : 60.000 Ft/t
  • Huminisz többlethozam: 0,8 t/ha
  • Huminisz többletjövedelem: 48.000 Ft/ha
  • Huminisz megtérülési mutató = 48.000 Ft/ha / 8.500 Ft /ha = 5,6

Minden szántóföldi Huminisz technológiában megjelenik a Solvitis Magneto lombtrágya

A Solvitis Magneto egyedülálló a magas nitrogén tartalmú lombtrágyák vonatkozásában, hiszen a 310 g/lNitrogén, 50 g/l MgO, 50 g/l SO3 mellett négy mikroelemet és ezen felül kiváló minőségű norvég lignoszulfonát komplexképzőt is tartalmaz. A lignoszulfonátnem csupán a nitrogén elnyújtottabb hasznosulásában és a mikroelemek felvételében játszik szerepet, de kiváló tapadásfokozó hatással is rendelkezik.

A Solvitis Magneto 10-15 liter/ha dózisban sem perzsel, de kísérletek igazolták, hogy 4-5 l/ha Kondisol termék vagy 2-2,5 K2 4-5 l/ha Solvitis Magneto együttes kijuttatása – a szinergia hatás miatt- a termésvárható minőségi és mennyiségi paramétereiben jobb hatású, mint 10 vagy akár 15 l/ha magas nitrogén tartalmú versenytárs termék. Ezen felül ez a kombinációár/érték arányban is nagyon jó döntés, különösen alacsony és közepes csapadék ellátottság mellett.

napraforgó

Hédervár (2017) – fotó: Huminisz

Az új 2021. évi termékismertetőnk, szántóföldi és kertészeti katalógusaink technológiai ajánlásokkal és eredményekkel elérhetők a szaktanácsadóinknál, illetve honlapunkon.

A kísérletek kiértékelése során a legtöbb esetben szignifikáns különbséget mértünk a Huminisz technológiával kezelt állományok javára a kontrollokhozképest. A szignifikáns különbség azt jelenti, hogy a kapott eredmény bizonyíthatóan a kezelés hatására történt, nem pedig a véletlennek köszönhető.

A technológiai ábrák a termékek felhasználási lehetőségeit mutatja, az ajánlott technológia termőhelyenként változhat, az ön személyes ajánlatáért egyeztessen területi kollégáinkkal! A táblázatokban és technológiai ajánlásokban a termékek ajánlott dózisaként a kezelésenkénti minimálisan javasolt mennyiségeket adtuk meg. A termékek kijuttatása történhet az aktuális növényvédelmi kezelésekhez igazodva, azokkal egy menetben. A keverési próba elvégzése ezzel együtt javasolt.

A változó klimatikus viszonyok, a hatóanyag-kivonások, a termelés hatékonyságának növelésének igénye miatt egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a növénykondicionálók (biostimulátorok) és a  lombtrágyák, hiszen a környezeti hatások által okozott stressz terméskiesést eredményez. Ezért fontos, hogy megfelelő összetételű és könnyen felvehető, kiváló minőségű termékekkel segítsük a növény életfolyamatainak működését, vitalitásának fenntartását, illetve regenerálódását.

A felhasználás növekedését messze meghaladva, exponenciálisan emelkedik – sajnos sok esetben a kétséges hatóanyag tartalmú és eredményességű – biostimulátorok és lombtrágyák száma is.

Válassza a több száz üzemi és kísérleti eredménnyel alátámasztott megbízható minőséget a Huminisz Kft-től!

Pais István